Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Πίνακες


Αρχίζουμε από σήμερα την ανάρτηση μιας σειράς Πινάκων με Δυναστείες, αρχαιολογικές φάσεις κ.λπ. που θα διευκολύνουν τους αναγνώστες στα διάφορα θέματα που παρουσιάζουμε με ιστορικό, αρχαιολογικό ή εθνολογικό περιεχόμενο. Επιλέξαμε για σήμερα να αναρτήσουμε τον Πίνακα με τις αρχαιολογικές φάσεις της Αιγύπτου.
ΔΕΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Πολιτιστικές Φάσεις (Αρχαιολογικές ακολουθίες) και Ιστορικές Δυναστείες ("ενδιάμεση" χρονολόγηση)

Κάτω Αίγυπτος

Πολιτισμός Φαγιούμ (Fayum) 5000-4500 π.Χ.
« Μερίμντε (Merimde) 4500-4000
« Ομάρι Α (Omari) 4000-3500
« Ομάρι Β 3500-3300
« Μαάντι (Maadi) 3300-3000

Άνω Αίγυπτος
Τάσιος Πολιτισμός (Tasian) 5200-4500
Μπαντάριος (Badarian) 4500-4000
Αμράτιος/Νακάντα Ι (Naqada) 4000-3500
Γκέρτζειος/Νακάντα ΙΙ 3500-3100
Προδυναστική περίοδος (Νακάντα ΙΙΙ) 3200/3100-2925


Πρώϊμη Δυναστική περίοδος (2925-2575 π.Χ.)
1η Δυναστεία (Θινιτική) * 2925-2775 π.Χ.
2α Δυναστεία (Θινιτική) 2775-2650
3η Δυναστεία (Μέμφις) 2650-2575

Αρχαίο Βασίλειο (2575-2150 π.Χ.)
4η Δυναστεία (Μέμφις) 2575-2465
5η Δυναστεία (Μέμφις) 2465-2325
6η Δυναστεία (Μέμφις) 2325-2150

1η Ενδιάμεση Περίοδος (2150-2030 π.Χ.)

7η Δυναστεία (Μέμφις) 2150
8η Δυναστεία (Μέμφις) 2150-2135
9η Δυναστεία (Ηρακλεόπολις) 2135-2110
10η Δυναστεία (Ηρακλεόπολις) 2110-2030
11η Δυναστεία (Θήβαι) 2115-1991

Μέσο Βασίλειο (2030-1640 π.Χ.)
12η Δυναστεία (Ιτζτάουϊ) 1991-1783
13η Δυναστεία (Μέμφις) 1783-1640
14η Δυναστεία (Ξόϊς) 1640-1600

2η Ενδιάμεση Περίοδος (1645-1539 π.Χ.)
15η Δυναστεία (Υκσώς - Άβαρις) 1645-1530
16η Δυναστεία (Υκσώς)
17η Δυναστεία (Ιθαγενής – Θήβαι) 1640-1539

Νέο Βασίλειο 1539-1075 (π.Χ.)
18η Δυναστεία (Θήβαι) 1539-1292
19η Δυναστεία (Θήβαι) 1292-1190
20η Δυναστεία (Θήβαι) 1190-1075

3η Ενδιάμεση Περίοδος (1075-712 π.Χ.)
21η Δυναστεία (Θήβαι) 1075-945
22α Δυναστεία (Λιβυκή-Βούβαστις) 945-712
23η Δυναστεία (Λιβυκή-Λεοντόπολις) 828-712
24η Δυναστεία (Λιβυκή-Σάϊς) 7 24-712
25η Δυναστεία (Κουσιτική-Θήβαι, Μέμφις) 770-656

Ύστερη Περίοδος (712-332 π.Χ.)
26η Δυναστεία (Ιθαγενής-Σάϊς) 672-525
27η Δυναστεία (Περσική) 525-404
28η Δυναστεία (Ιθαγενής-Σάϊς) 404-399
29η Δυναστεία (Ιθαγενής-Μένδη) 399-380
30η Δυναστεία (Ιθαγενής-Σεβέννυτος) 380-343

Περσική κυριαρχία (343-332 π.Χ.)

Μακεδονική/Ελληνική Κατάκτηση (Μ. Αλέξανδρος 332 π.Χ.)

31η Δυναστεία (Πτολεμαίοι-Αλεξάνδρεια) 305-30 π.Χ.

Ρωμαϊκή κατάκτηση

*(Σε παρένθεση η πρωτεύουσα κάθε Δυναστείας και η προέλευσή της)

Δεν υπάρχουν σχόλια: