Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Νομίσματα και Ιστορία (6)

Αργυρό δηνάριο αυτοκράτορος
Οκταβιανού Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)

Η εβδομάδα που πέρασε

23 Ιουλίου 23 π.Χ. Ο Οκταβιανός περιβάλλεται με την ισχύ του Τριβούνου των πληβείων (tribunicia potestas) χωρίς πρακτικά να αναλάβει το (αιρετό) αξίωμα, δεδομένου ότι ήταν αδύνατον μέλος της τάξεως των πατρικίων, στην οποία ανήκε ο ίδιος, να ψηφισθεί ως Τριβούνος της τάξης των πληβείων. Με ανάλογα "συνταγματικά" τεχνάσματα ο Οκταβιανός, έχοντας κατά νου πάντα την τύχη που είχε ο Ιούλιος Καίσαρ που κατηγορήθηκε ως τύραννος, πέτυχε να μετασχηματίσει την Ρωμαϊκή Δημοκρατία σε εξουσία του ενός. Το συνταγματικό αποτέλεσμα των σταδιακών μεταβολών που επέβαλε ο Οκταβιανός δημιούργησε το νομικό πλαίσιο του καθεστώτος που έγινε γνωστό ως Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, της οποίας υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης.  


Αργυρό δηνάριο Οκταβιανού

____________________________________________________________
 
 
Ασημένιο νόμισμα (argenteus)
του Κωνσταντίου Ι ως Καίσαρα
 
25 Ιουλίου 306 μ.Χ. Ο συναυτοκράτωρ (ΑύγουστοςΚωνστάντιος ο Χλωρός (Constantius I, 305-306) πεθαίνει στο Εβόρακον (σημερ. Υόρκη-York) της Βρετανίας, έχοντας πραγματοποιήσει ως Καίσαρ (293-305) πολυάριθμες εκστρατείες στο μέτωπο του Ρήνου στην Γερμανία, αλλά και στην Βρετανία. Ήταν γιος του Ευτροπίου, ενός ευγενούς από την Δαρδανία και πατέρας του μετέπειτα μόνου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α΄ (Μέγας Κωνσταντίνος). Ο πρόωρος θάνατος του Κωνστάντιου Χλωρού προκάλεσε την διάλυση του συστήματος της τετραρχίας που είχε εφαρμόσει ο αυτοκράτωρ Διοκλητιανός στην διοίκηση της αχανούς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
 
Χρυσός σόλιδος (5,31 gr) του Καίσαρος
Κωνσταντίου Ι από το νομισματοκοπείο Αντιοχείας
(293 μ.X.)

Argenteus  (3.32 gr)
Καίσαρος Κωνσταντίου Χλωρού

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: