Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Σάββατο 3 Μαΐου 2008

Εθνολογία: Μια άγνωστη επιστήμη στην Ελλάδα


Εθνολογία

Η Εθνολογία είναι ο επιστημονικός εκείνος κλάδος, που έχει ως αντικείμενο την μελέτη των διαφόρων εθνοτήτων του πλανήτη μας. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι υπάρχει αρκετή σύγχυση γύρω από αυτόν τον όρο, δεδομένου ότι συχνά χρησιμοποιούνται και οι όροι Εθνογραφία, Πολιτιστική Ανθρωπολογία, Λαογραφία, Φυλογνωσία. Παράλληλα στην ξένη βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν οι όροι Ethnology, Cultural Anthropology, Social Anthropology, Ethnography, που είτε έχουν το ίδιο αλληλοεπικαλυπτόμενο αντικείμενο είτε χρησιμοποιούνται με άλλο νόημα στις Η.Π.Α. από την Ευρώπη. Θεωρούμε λοιπόν σκόπιμο να ξεκαθαρίσουμε την υπάρχουσα σύγχυση, δίνοντας κάποιες πληροφορίες και στοιχεία για την χρήση των παραπάνω όρων και το περιεχόμενό τους.