Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Διεθνές Συνέδριο για την Προϊστορική Μακεδονία


1η Εγκύκλιος

Το 2012 αποτελεί μια επετειακή χρονιά για την πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα για τη βόρεια Ελλάδα, καθώς συμπληρώνεται μία εκατονταετία από την ενσωμάτωσή της στο Ελληνικό Κράτος. Αυτά τα 100 χρόνια η αρχαιολογική έρευνα πέρασε από πολλά στάδια και κλήθηκε να προσαρμοσθεί στις μεταβαλλόμενες ιστορικές συνθήκες, να σταθεί κριτικά απέναντί τους ή να τις υπηρετήσει. Στα 100 χρόνια που πέρασαν έγιναν πολλά, μέσα από τη δράση εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, αλλά υπάρχουν και πολλά που απομένουν να γίνουν και μπορούν να αποτελέσουν τους στόχους των επόμενων δεκαετιών. Δίνεται ,έτσι, η αφορμή να γίνει ένας απολογισμός των όσων έχει επιτύχει η προϊστορική αρχαιολογική έρευνα μέχρι σήμερα, να γίνει μία κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και μεθοδολογικών της προσανατολισμών και να αναδειχθούν οι προοπτικές για το μέλλον.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κρίνοντας ως ιδιαίτερα σημαντική τη σφαιρική και ουσιαστική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και την έναρξη ενός διαλόγου, που δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες, αλλά το σύνολο της κοινωνίας και σχετίζεται με τις κοινωνικές συνδέσεις της αρχαιολογίας, διοργανώνει το Συνέδριο για τα Εκατό Χρόνια Έρευνας της Προϊστορικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σας καλούμε να πλαισιώσετε αυτή την προσπάθεια και να συμμετέχετε στο Συνέδριο με ανακοινώσεις, οι οποίες θα είναι απαραιτήτως συνθετικές και θα αποτελέσουν συμβολή στη γνώση μας για την Προϊστορική Μακεδονία. Το χρονολογικό πλαίσιο το οποίο θα καλυφθεί περιλαμβάνει όλες τις περιόδους από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και τη μετάβαση στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Οι κύκλοι γύρω από τις οποίους μπορούν να κινηθούν οι ανακοινώσεις είναι οι ακόλουθοι:

1. Η ιστορία της προϊστορικής έρευνας στη Μακεδονία: Ιστορικές και κριτικές προσεγγίσεις – Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα – Οι ανασκαφές και τα πρόσωπα της έρευνας.

2. Χρονολόγηση: Στρωματογραφικές ακολουθίες – Ανασκαφικά σύνολα – Απόλυτη χρονολόγηση.

3. Το περιβάλλον της Μακεδονίας και ο προϊστορικός άνθρωπος: Παλαιοπεριβάλλον – Διατροφή – Αρχαιοζωολογία –Αρχαιοβοτανολογία-Παλαιοανθρωπολογία-Αρχαιομετρία.

4. Η δημιουργία του χώρου: Αρχιτεκτονική – Οικισμοί και νεκροταφεία – O χώρος και οι νοηματοδοτήσεις του.

5. Από τα αντικείμενα στις ιδέες: Τεχνολογίες και τεχνουργήματα – Ερμηνευτικές προσεγγίσεις – H γνώση μας για τις προϊστορικές κοινωνίες της Μακεδονίας μέσα από τις μέχρι σήμερα έρευνες.

6. Από την αρχαιολογική έρευνα στην κοινωνία : Μουσειολογικά και μουσειοπαιδαγωγικά ζητήματα – Δημόσια αρχαιολογία – Προϊστορικές έρευνες και μεγάλα δημόσια έργα.

7. Αρχαιολογία και κρίση: μετά τα εκατό χρόνια, τι; Προβληματισμοί για το μέλλον και τις προοπτικές της προϊστορικής αρχαιολογικής έρευνας στο ρευστό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εποχής μας.

• Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
• Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 31η Μαΐου 2012.
• Οι δηλώσεις συμμετοχής να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη (όχι παραπάνω από 300 λέξεις).
• Η επιστημονική και οργανωτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί ανακοινώσεις που δεν εντάσσονται στη θεματολογία και τη φιλοσοφία του συνεδρίου.
• Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με ανακοίνωση προφορική ή αναρτημένη (poster).
• Δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης και διαμονής.


Συντονισμός διοργάνωσης
Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη, Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
Δρ. Ευαγγελία Στεφανή, Αρχαιολόγος Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Επιστημονική Επιτροπή
Στέλιος Ανδρέου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Νίκος Ευστρατίου, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Κώστας Κωτσάκης, Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.
Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: