Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά (86)

Δύο τῶν ὀκτὼ Σεγκάκου νήσων

Και άλλες διεθνείς ειδήσεις στα αρχαία ελληνικά από την νέα ιστοσελίδα του Καταλανού καθηγητή κλασσικής φιλολογίας Joan Coderch-i-SanchoAkropolis World Νews”  (www.akwn.net). Στην νέα αυτή ιστοσελίδα οι ειδήσεις εμφανίζονται όχι ως εικόνα όπως παλαιότερα, αλλά ως κανονικό κείμενο.

Ἡ Σίνα καὶ ἡ Ἰαπονία περὶ τῶν νησῶν Σεγκάκου
δυσμενῶς διαλέγονται

Μεταξὺ τῆς Σίνης καὶ τῆς Ἰαπονίας μικρὸς ὀκτὼ νήσων κύκλος κεῖται, αἱ νῆσοι Σεγκάκου. ἥ τε Σίνα καὶ ἡ Ἰαπονία ἀεὶ περὶ τούτου ἅμιλλαν πολλὰ ἔτη πεποίηνται, ἥντινα χώραν δεῖ ταύτας τὰς νήσους κατέχειν· μετὰ μὲν τὸν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον αἱ ΗΑΠ ταύτας τὰς νήσους ἀφέντες τῇ Ἰαπονίᾳ παρέδοσαν, ἡ δὲ Σίνα (καὶ τὸ Ταιβὰν) τοῦτο τὸ βούλευμα οὐκ ἐδέξατο.

πολλὰ ἔτη οὐδὲν κακὸν ἐγένετο, μόνον ἐνίοτε περι τούτου διελέγοντο, νῦν δὲ αἱ δύο χῶραι πολεμικὰς ναῦς ἐκεῖσε πεπόμφασιν· καὶ δὴ καὶ ἐν τῇ Σίνῃ νεωστὶ ἐν πολλαῖς πόλεσι οἱ πολῖται, τῶν ἀρχόντων τοῦτο ἐποτρυνόντων, ἐπὶ τὴν Ἰαπονίαν διεδηλώσαντο καὶ Ἰαπονικοῖς ἐμπορίοις ἐπέθεντο, ἐν δὲ τῇ Ἰαπονίᾳ τὸ αὐτὸ ἐγένετο, οἱ πολῖται ἐπὶ τὴν Σίναν διεδηλώσαντο.

ἐν ταύτῃ τῇ ἁμίλλῃ αἱ ΗΑΠ τῇ Ἰαπονίᾳ ἐπικουροῦσιν, ἡ δὲ Σίνα τὸ πρόβλημα πρὸς τὸν Ἡνωμένων Ἐθνῶν Ὀργανισμὸν μεταφέρειν βούλεται.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: