Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο για το 1821


ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο:
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Χώρος διεξαγωγής:
ΤΟ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευὴ 12 Ὀκτωβρίου 2012

17.30: Ἔναρξη

Χαιρετισμὸς Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κκ. Ἱερωνύμου

Χαιρετισμὸς Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου, Προέδρου της Ε.Σ.Ε. Πολιτιστικῆς Ταυτότητος

Α΄ Συνεδρία: Εὐρωπαϊκὲς Πηγὲς γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821

Πρόεδρος: Ὄλγα Κατσιαρδῆ-Hering, Καθηγήτρια Ἱστορίας τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

18.00: Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, Ὁ Γαλλικὸς Φιλελληνισμὸς ὡς πηγὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

Γκρέγκορυ Ἄρς, Στοιχεῖα γιὰ τοὺς Ἱδρυτὲς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ λοιποὺς σημαντικοὺς ἑταιρικοὺς βάσει τῶν ρωσικῶν ἀρχείων

Παῦλος Τζερμιᾶς, Tὸ ἀθάνατο κρασὶ τοῦ '21 – Διαλογισμοὶ γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ διάσταση τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερίας

Γεράσιμος Ζώρας-Ἰωάννης Τσόλκας, Κρίσεις γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση λογίων καὶ πολιτικῶν τῆς Ἰταλίας καὶ τοῦ Βατικανοῦ

Παρασκευᾶς Κονόρτας, Οἱ ὀθωμανικές πηγὲς γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση

π. Γεώργιος Μεταλληνός, Εἰδήσεις καὶ κρίσεις σὲ Ἀρχεῖα Βρεταννικῶν Μισσιοναριστικῶν Ἑταιρειῶν γιὰ τὴν Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση

20.30: Συζήτηση

Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου 2012

09.00: Συνέχεια Α΄ Συνεδρίας

Ἑλένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ἀγγλόφωνες πηγὲς καὶ πρώιμη ἱστοριογραφία γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση

Ἀθανάσιος Καραθανάσης, Ἐπιλεκτικὴ Βιβλιογραφία τῶν Δυτικοευρωπαϊκῶν πηγῶν γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821

09.45: Συζήτηση


Β΄ Συνεδρία: Ἑλληνικὲς πηγὲς γιὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821

Πρόεδρος: Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, Ἀκαδημαϊκὸς

10.00: Μαρία Μαντουβάλου, Οἱ ἐγκωμιαστὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, δεινοὶ τιμητὲς καὶ πλαστογράφοι τῆς Ἑλληνικῆς

Ἀχιλλεὺς Γ. Λαζάρου, Πρωταγωνιστικὴ συμμετοχὴ τῶν διγλώσσων Ἑλλήνων, ἀποκαλουμένων Βλάχων καὶ αὐτοαποκαλουμένων Ἀρμάνων, στὴν ἑρμηνεία τοῦ 1821

Μαρία-Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου, Ἡ Ἐπανάσταση καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Χίου μὲ βάση τὶς ἱστορικὲς πηγὲς καὶ τὴν παγκόσμια βιβλιογραφία

Γιώργος Γεωργῆς, Ἡ κυπριακὴ συμμετοχὴ στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821: Πηγὲς καὶ βιβλιογραφικὲς ἀναφορὲς

11.30: Συζήτηση


Γ΄ Συνεδρία: Ἱστοριογραφία τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821

Πρόεδρος: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος

12.30: Μαρία Εὐθυμίου, Ἡ ὁμάδα τῆς Παντείου καὶ ἡ συμβολή της στὴν ἀναπροσέγγιση τῶν φαινομένων τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821

Ἀπόστολος Διαμαντῆς, Ἐμπορικὴ ἀλληλογραφία τοῦ ἔτους 1821: Μία ἀπόπειρα ἑρμηνείας τοῦ κυρίαρχου μεταπολεμικὰ ἱστοριογραφικοῦ σχήματος γιὰ τὸ ‘21

Γεώργιος Καραμπελιᾶς, Ἡ ἀποδόμηση τῆς Ἱστορίας καί ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση

Χαράλαμπος Μηνάογλου, Σπυρίδων Τρικούπης καὶ Ἀπόστολος Βακαλόπουλος: Ἀπὸ τὴν προσωπικὴ στὴν ἐπιστημονικὴ ἱστορία τῆς Ἐπανάστασης

14.00: ΣυζήτησηΔεν υπάρχουν σχόλια: