Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Οἱ μουσουλμάνοι στὴν Εὐρώπη


Οἱ μουσουλμάνοι στὴν Εὐρώπη
Του Soeren Kern


Οἱ μουσουλμάνοι στὴν Εὐρώπη ὅλο καὶ περισσότερο μετατρέπουν κενὲς χριστιανικὲς ἐκκλησίες σὲ τζαμιά. Ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν τζαμιῶν ποὺ στεγάζονται σὲ πρώην ἐκκλησίες ἀντανακλᾶ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰσλὰμ ὡς τὴν ταχύτερα ἀναπτυσσόμενη θρησκεία στὴν μετα-χριστιανικὴ Εὐρώπη. Ὑπάρχουν σήμερα περισσότεροι ἐνεργοὶ θρησκευτικὰ μουσουλμάνοι παρὰ χριστιανοὶ σὲ πολλὰ μέρη τῆς Εὐρώπης, ὄχι μόνο στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ἀλλὰ καὶ σὲ μικρότερες πόλεις καὶ κωμοπόλεις σὲ ὅλη τὴν ἤπειρο.
Καθὼς τὸ Ἰσλὰμ ἀντικαθιστᾶ τὸν Χριστιανισμὸ ὡς κυρίαρχη θρησκεία στὴν Εὐρώπη, ὅλο καὶ περισσότερες ἐκκλησίες γίνονται τζαμιά, τὰ ὁποῖα ὅλο καὶ περισσότερο χρησιμεύουν ὄχι μόνο ὡς θρησκευτικὰ ἱδρύματα, ἀλλὰ καὶ λειτουργοῦν ὡς θεμελιώδη πολιτικὰ δομικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν δημιουργία χωριστῶν, παράλληλων μουσουλμανικῶν κοινοτήτων στὴν Εὐρώπη, ποὺ στηρίζονται στὸν ἰσλαμικὸ νόμο τῆς σαρία.
Οἱ τελευταῖες ἐκκλησίες προορίζονται νὰ γίνουν τζαμιὰ βρίσκονται στὴν Γερμανία, ὅπου ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ἔχει ἀνακοινώσει σχέδια νὰ κλείσει μέχρι καὶ ἕξι ἐκκλησίες στὸ Duisburg, μία βιομηχανικὴ πόλη στὸ βορειοδυτικὸ τμῆμα τῆς χώρας, λόγῳ μείωσης τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Τὸ Ντούισμπουργκ, τὸ ὁποῖο ἔχει συνολικὸ πληθυσμὸ 500.000 κατοίκους, εἶναι ἡ πατρίδα περίπου 100.000 ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μουσουλμάνων τουρκικῆς καταγωγῆς (τὸ 1/5 τοῦ πληθυσμοῦ!), καθιστώντας την μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἰσλαμοποιημένες πόλεις τῆς Γερμανίας.
Οἱ μουσουλμάνοι στὸ Ντούισμπουργκ τώρα φωνάζουν νὰ μετατρέψουν τὶς ἄδειες ἐκκλησίες στὴν πόλη σὲ τζαμιά, σύμφωνα μὲ τὴν γερμανικὴ καθημερινὴ ἐφημερίδα, Der Westen.Ὅλες οἱ ἐκκλησίες ποὺ προορίζονται νὰ κλείσουν βρίσκονται στὶς πλακόστρωτες συνοικίες Hamborn καὶ Marxloh, στὸ βόρειο τμῆμα τοῦ Ντούισμπουργκ, ὅπου τὸ Ἰσλὰμ ἔχει ἀντικαταστήσει ἤδη τὸν Χριστιανισμὸ ὡς κυρίαρχη θρησκεία, καὶ ὅπου οἱ πολλὲς καθολικὲς ἐκκλησίες ἔχουν ἤδη ἐγκαταλειφθεῖ σὲ ἕνα προηγούμενο γύρο κλεισίματος ἐκκλησιῶν.
Στὸ Marxloh, ὅλα τὰ μάτια στρέφονται στὴν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Πέτρου καὶ Παύλου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ τελευταία ἐκκλησία ποὺ παραμένει σὲ ἕνα μέρος τοῦ Duisburg ποὺ εἶναι τώρα σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου μουσουλμανικό. Ἡ ἐκκλησία μπορεῖ νὰ κλείσει κατὰ τὸ τέλος τοῦ Ἰανουαρίου 2012.
Τὸ Marxloh συμβαίνει ἐπίσης νὰ εἶναι τὸ σπίτι τοῦ Τζαμιοῦ Duisburg Merkez, ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο τζαμὶ στὴ Γερμανία. Ὁλοκληρώθηκε τὸ 2008 μὲ κόστος ἄνω τῶν 7.500.000 €, ἕνα ὀθωμανικοῦ στὶλ mega-τζαμὶ μπορεῖ νὰ φιλοξενήσει περισσότερους ἀπὸ 1.200 μουσουλμάνους προσκυνητὲς σὲ ἕναν χρόνο. Τὸ Merkez θέλει τώρα νὰ μετατρέψει τὶς ἐκκλησίες στὸ Hamborn καὶ στὸ Marxloh σὲ τζαμιὰ καὶ κέντρα προσευχῆς ποὺ θὰ χρησιμεύσουν ὡς ἐπεκτάσεις τοῦ mega-τζαμιοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ τζαμιοῦ Merkez, Mohammed Al, «ἀνεξάρτητα ἂν πρόκειται γιὰ μία ἐκκλησία ἢ ἕνα τζαμί, εἶναι ἕνα σπίτι τοῦ Θεοῦ».
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, κάποιες Προτεσταντικὲς ἐκκλησίες, ἐπίσης, ἔχουν μετατραπεῖ σὲ τζαμιὰ στὴν Γερμανία, ὅπου ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς ἔχει ἐκτιναχθεῖ ἀπὸ περίπου 50.000 ποὺ ἦταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 1980 σὲ περισσότερα ἀπὸ 4 ἑκατομμύρια σήμερα. Συνολικὰ στὴν Γερμανία, περισσότερες ἀπὸ 400 Ρωμαιοκαθολικὲς Ἐκκλησίες καὶ πάνω ἀπὸ 100 προτεσταντικὲς ἐκκλησίες ἔχουν κλείσει ἀπὸ τὸ 2000, σύμφωνα μὲ μία ἐκτίμηση. Ἄλλες 700 Ρωμαιοκαθολικὲς Ἐκκλησίας βρίσκονται στὰ πρόθυρα νὰ κλείσουν τὰ ἑπόμενα ἀρκετὰ χρόνια.
Εἰς ἀντίθεσιν, ὑπάρχουν σήμερα περισσότερα ἀπὸ 200 τζαμιὰ (συμπεριλαμβανομένων περισσότερων ἀπὸ 40 mega-τζαμιῶν), 2.600 μουσουλμανικὲς αἴθουσες προσευχῆς καὶ ἕνας ἀμέτρητος ἀριθμὸς ἀνεπίσημων τζαμιῶν στὴ Γερμανία. Ἄλλα 128 τζαμιὰ εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος ὑπὸ κατασκευή, σύμφωνα μὲ τὴν Zentralinstitut Islam-Archiv, μία μουσουλμανικὴ ὀργάνωση ποὺ ἑδρεύει στὴν Γερμανία.
Στὴν γειτονικὴ Γαλλία, τζαμιὰ χτίζονται πιὸ συχνὰ ἀπὸ ὅ, τι Ρωμαιοκαθολικὲς Ἐκκλησίες, καὶ τώρα ὑπάρχουν περισσότεροι ἐνεργοὶ θρησκευτικὰ μουσουλμάνοι στὴ χώρα ἀπὸ ὅτι Καθολικοί. Σχεδὸν 150 νέα τζαμιὰ βρίσκονται ὑπὸ κατασκευὴ στὴ Γαλλία, ποὺ φιλοξενεῖ τὴν μεγαλύτερη μουσουλμανικὴ κοινότητα στὴν Εὐρώπη.
Ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν τζαμιῶν στὴν Γαλλία ἔχει ἤδη διπλασιαστεῖ σὲ πάνω ἀπὸ 2.000 κατὰ τὴν διάρκεια μόλις τῶν τελευταίων δέκα χρόνων, σύμφωνα μὲ ἔκθεση τῆς ἔρευνας, “Κατασκευάζοντας τζαμιά: Ἡ Διακυβέρνηση τοῦ Ἰσλὰμ στὴν Γαλλία καὶ τὴν Ὀλλανδία” Ὁ πρύτανης τοῦ Μεγάλου Τζαμιοῦ τοῦ Παρισιοῦ, Dalil Boubakeur, ἔχει ζητήσει ὁ ἀριθμὸς τῶν τζαμιῶν στὴν χώρα νὰ διπλασιαστεῖ καὶ πάλι – σὲ 4.000 – γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν αὐξανόμενη ζήτηση.
Ἀντιθέτως, ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία στὴν Γαλλία ἔχει ἀναπτύξει μόνο 20 νέες ἐκκλησίες κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία, καὶ ἔχει κλείσει ἐπίσημα πάνω ἀπὸ 60 ἐκκλησίες, πολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες πρόκειται νὰ γίνουν τζαμιά, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ποὺ διεξήχθη ἀπὸ τὴν La Croix, μία Ρωμαιοκαθολικὴ καθημερινὴ ἐφημερίδα μὲ ἕδρα τὸ Παρίσι.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 64% τοῦ γαλλικοῦ πληθυσμοῦ (ἢ 41.6 ἑκατομμύρια ἀπὸ τοὺς 65 ἑκατομμύρια κατοίκους τῆς Γαλλίας) αὐτοχαρακτηρίζονται ὡς Ρωμαιοκαθολικοί, μόνο τὸ 4,5% (ἢ 1,9 ἑκατομμύρια) εἶναι οἱ πράγματι ἐνεργοὶ Καθολικοί, σύμφωνα μὲ τὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Κοινῆς Γνώμης (Ifop).
Γιὰ λόγους σύγκρισης, τὸ 75% (ἢ 4,5 ἑκατομμύρια) τῶν 6 ἑκατομμυρίων ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Βορειοαφρικανῶν καὶ τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρκῆς μουσουλμάνων στὴν Γαλλία αὐτοπροσδιορίζονται ὡς “ πιστοὶ” καὶ τὸ 41% (ἢ 2,5 ἑκατομμύρια) λένε ὅτι εἶναι “ ἐν ἐνεργείᾳ” Μουσουλμάνοι, σύμφωνα μὲ μία εἰς βάθος ἔκθεση τῆς ἔρευνας σχετικὰ μὲ τὸ Ἰσλὰμ στὴ Γαλλία ποὺ δημοσιεύτηκε ἀπὸ τὸ IFOP. Στὸ σύνολό τους, τὰ στοιχεῖα τῆς ἔρευνας παρέχουν ἐμπειρικὰ στοιχεῖα ὅτι τὸ Ἰσλὰμ βρίσκεται ἤδη καθ᾽ ὁδὸν νὰ προσπεράσει τὸν καθολικισμὸ ὡς κυρίαρχη θρησκεία στὴν Γαλλία.
Στὴν Βρετανία, τὸ Ἰσλὰμ ἔχει ξεπεράσει τὸν Ἀγγλικανισμὸ ὡς κυρίαρχη θρησκεία, καθὼς περισσότεροι ἄνθρωποι παρακολουθοῦν τζαμιὰ ἀπὸ ὅ,τι τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας. Σύμφωνα μὲ μία ἔρευνα, 930.000 μουσουλμάνοι παρευρίσκονται σὲ τόπους λατρείας τουλάχιστον μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα, ἐνῶ μόνο 916.000 Ἀγγλικανοὶ κάνουν τὸ ἴδιο.
Μουσουλμάνοι ἡγέτες ἰσχυρίζονται τώρα ὅτι, δεδομένης μίας τέτοιας αὔξησης τοῦ Ἰσλὰμ στὴ Βρετανία, οἱ μουσουλμάνοι θὰ πρέπει νὰ λάβουν μερίδιο ἀπὸ τὸ προνομιακὸ καθεστὼς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας.
Συνολικά, τουλάχιστον 10.000 ἐκκλησίες ἔχουν κλείσει στὴν Βρετανία ἀπὸ τὸ 1960, συμπεριλαμβανομένων 8.000 ἐκκλησιῶν Μεθοδιστῶν καὶ 1.700 Ἀγγλικανικῶν ἐκκλησιῶν. Ἄλλες 4.000 ἐκκλησίες πρέπει νὰ κλείσουν μέχρι τὸ 2020, σύμφωνα μὲ τὴν Christian Research, μία ὀργάνωση ποὺ παρακολουθεῖ τὶς θρησκευτικὲς τάσεις στὴν Βρετανία.
Ἀντίθετα, σήμερα ὑπάρχουν πάνω ἀπὸ 1.700 ἐπίσημα τζαμιὰ στὴ Βρετανία, πολλὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι πρώην ἐκκλησίες. Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν περίπου 2.000 μουσουλμανικὲς αἴθουσες προσευχῆς καὶ ἀγνώστου ἀριθμοῦ χιλιάδες ἀνεπίσημα τζαμιὰ στὰ γκαρὰζ ἢ σὲ ἀποθῆκες διάσπαρτα σὲ ὅλη τὴν χώρα.
Τὸ Ἰσλὰμ βρίσκεται σὲ θέση νὰ ἐκτοπίσει τὸν Χριστιανισμὸ στὴν Βρετανία ἀκόμη περισσότερο κατὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη. Ὁ ἀριθμὸς τῶν μουσουλμάνων στὴ Βρετανία ἀναμένεται νὰ διπλασιαστεῖ στὰ 5,5 ἑκατομμύρια ἢ 8% τοῦ συνολικοῦ βρετανικοῦ πληθυσμοῦ, μέχρι τὸ 2030, σύμφωνα μὲ τὸ Pew Research Center μὲ ἕδρα τὴν Washington.
Ὁ Βρετανὸς πρωθυπουργὸς Ντέιβιντ Κάμερον, σὲ μία ὁμιλία του τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2011 στὴν Ὀξφόρδη σχετικὰ μὲ τὴν 400ή ἐπέτειο τῆς μετάφρασης τῆς Βίβλου τοῦ βασιλιᾶ Ἰακώβου, εἶπε ὅτι ἡ Βρετανία εἶναι μία «χριστιανικὴ χώρα καὶ δὲν πρέπει νὰ φοβόμαστε νὰ τὸ ποῦμε». Ἀλλὰ ἡ ἐπίσημη ἔρευνα γιὰ τὴν ἰθαγένεια (Citizenship Survey), ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 21 Δεκεμβρίου, διαπίστωσε ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται χριστιανοὶ στὴν Ἀγγλία καὶ τὴν Οὐαλία μειώθηκε κατὰ σχεδὸν 10% τὰ τελευταῖα πέντε χρόνια.

ΠΗΓΗ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
 
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2012/01/soeren-kern.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+InfognomonPolitics+%28InfognomonPolitics%29#.T1M8UXna8yE
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: