Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Πίνακες

Αίγυπτος και γύρω χώρες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

18η Δυναστεία (XVIII)

Άμωσις (Ahmoses)                1570-1546               1539 – 1514 π.Χ.
Αμένωφις Ι (Amenhotep)       1546-1526               1514 – 1493
Τούθμωσις Ι (Tuthmoses)      1526-1512               1493 – 1483
Τούθμωσις ΙΙ                        1512-1504               1482 – 1479
Τούθμωσις ΙΙΙ                       1504-1450               1479 – 1426
Βασίλισσα Χατσεψούτ (Hatsepsut) 1502-1482     1477 – 1458
Αμένωφις ΙΙ                          1450-1425               1426 – 1400
Τούθμωσις IV                       1425-1417               1400 – 1390
Αμένωφις III                         1417-1379               1390 – 1352
Αμένωφις IV (Αχενατών Akhenaten) 1379-1362  1352 – 1335
Σμενχκαρέ (Smenkhkare)      1362-1361                1335 – 1333
Τουταγχαμών (Tut’ankhamun) 1361-1352              1333 - 1323
Άϊ (Ay)                                  1352-1348                1323 - 1319
Χορεμχέμπ (Horemheb)        1348-1320               1319 – 1292

19η Δυναστεία (XIX)

Ραμσής Ι (Ramesses)            1320-1318                1292 - 1290
Σέθως Ι (Sethos)                   1318-1304                1290 - 1279
Ραμσής ΙΙ                             1304-1237                1279 - 1213
Μερνεφθά (Merneptah)        1236-1223                1213 - 1203
Σέθως ΙΙ                               1223-1217                1203 - 1198
Αμενμέσσης (Amenmesse) σφετεριστής 1217-1209 1202 - 1198
Σιπτάχ (Siptah)                     1209-1204                 1198 - 1193
Βασίλισσα Τεβοσρέτ (Tewosret) 1204-1200         1193 - 1190

20η Δυναστεία (XX) - Ραμσίδες

Σεθναχτέ (Sethnakhte)         1200-1198                  1190 - 1187
Ραμσής ΙΙΙ                          1198-1166                  1187 - 1156
Ραμσής ΙV                          1166-1160                  1156 - 1150
Ραμσής V                           1160-1156                  1150 - 1145
Ραμσής VΙ                          1156-1148                  1145 - 1137
Ραμσής VΙΙ                         1148-1147                  1137 - 1129
Ραμσής VIΙΙ                       1147-1140                  1129 - 1126
Ραμσής IX                         1140-1121                  1126 - 1108
Ραμσής X                          1121-1113                   1108 - 1104
Ραμσής XΙ                         1113-1085                   1104 – 1075

Σημείωση 1

Η πρώτη στήλη δίνει τις συμβατικές χρονολογίες σύμφωνα με την πολύτομη, έγκυρη και διεθνώς αποδεκτή «Αρχαία Ιστορία» του Πανεπιστημίου Καίμπριτζ (Cambridge Ancient History), ώστε να υπάρχει συγχρονισμός των ημερομηνιών μεταξύ των βασιλέων των Χετταίων και των Φαραώ της 18ης Δυναστείας. Η μάχη του Καντές τοποθετείται έτσι το 1300 π.Χ.
Η δεύτερη στήλη δίνει τις διορθωμένες ημερομηνίες («ενδιάμεση» χρονολόγηση) της 18ης Δυναστείας σύμφωνα με τις νεώτερες αντιλήψεις και τα σύγχρονα δεδομένα της έρευνας. Με τις ημερομηνίες αυτές η μάχη του Καντές τοποθετείται το 1275/1274 π.Χ. (βλ. Atlas of Ancient Egypt - Phaidon Press, Oxford 1985 και Penguin Historical Atlas of Ancient Egypt, London 1996). Υπάρχουν βέβαια τόσο μία «χαμηλή» όσο και μια «μέση» χρονολογία που χρησιμοποιούν κάποιοι ερευνητές, αλλά δεν τις αναφέρουμε προς αποφυγή σύγχυσης από τους αναγνώστες και τους μη ειδικούς στα θέματα αυτά.

Σημείωση 2

Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για την βασιλεία του σφετεριστή Αμενμέσση, τόσο ως προς την σειρά ανόδου του στον θρόνο (έχει υποστηριχθεί ότι διαδέχθηκε τον Μερνεφθά και προηγήθηκε του Σέθου ΙΙ, βλ. C.A.H. Vol. II part 2, σελ. 236), όσο και ως προς την διάρκεια της βασιλείας του. Η νεώτερη έρευνα πάντως, υποστηρίζει ότι η βασιλεία του τοποθετείται στην διάρκεια της βασιλείας του Σέθου ΙΙ (βλ. Atlas of Ancient Egypt: Kings of Egypt, σελ. 36) και ότι κράτησε 5 χρόνια, κάτι που συμπίπτει με την καταγραφή του Μανέθωνος, ο οποίος τον αποκαλεί Αμμενεμνή (Σύγκελλος, αποσπ. 55, σελ. 134).

Δημήτρη Ε. Ευαγγελίδη: Λεξικό των Λαών του Αρχαίου Κόσμου, ΚΥΡΟΜΑΝΟΣ 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια: